Denný tanečný tábor

LETNÝ DENNÝ TANEČNÝ TÁBOR 2023

Pro velký zájem otevíráme druhý termín táboru. Podmínky jsou stejné jako v prvním turnuse. 

POZOR druhý termín tábora bude otevřen pouze při naplnění kapacity minimálně 20 dětí.

Termín je 17.7.-21.7. 2023

Na tábor se při zájmu nahlaste, ale NEprovádějte platbu. Pokyn k platbě dostanete až při naplnění minimální kapacity. Letný denný tanečný tábor je zábavou pre každé dieťa. Behom 5-tich dní sa deti naučia niekoľko tančekov na populárnu hudbu aj základy latinsko-amerických a štandardných tancov. Zahrajú sa rôzne tanečné aj netanečné hry a súťaže. Spoznajú nových kamarátov a užijú si tento týždeň naozaj naplno.

Naše tábory sú určené pre deti vo veku 5 - 13 rokov (tábora sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré v daný rok dosiahnú hranicu 5 rokov). Pripravený je program bohom pracovných dní vždy od 7:30 do 17:00 hod. Zraz detí medzi 7:30 až 8:00 hod. Odchod detí od 16:00 do 16:30. 1x týždenne prebieha celodenný výlet, kde sú deti celý deň v prírode alebo na inom zaujímavom mieste. Výlet bude prispôsobený aktuálnemu počasiu.

 

Miesto konania: Telocvičňa v ZŠ Krásno nad Kysucou

Termíny:  3. - 7. júl.2023 (vratane 5.7.2023 - štátny sviatok)

Cena 5 denného tanečného tábora:

Cena zahrňuje stravu (olovrant a obed), pitný režim, nájom, program, inštruktorov, vybavenie a odmeny. 

Cena nezahrňuje vstupné a dopravu v rámci celodenných výletov. Desiatu na celý deň si deti berú podľa uváženia rodičov.

Dieťa so špeciálnou diétou (napr. bezlepková, bezlaktózová diéta) príplatok na stravu 10€/ týždeň

Prvý deň na tábore

Osobne privediete dieťa na miesto zrazu. Predáte inštruktorom kópiu kartičky poistenca. Informujete inštruktora o zdravotnom stave dieťaťa a eventuálne predáte lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva behom dňa. Dieťa môže odchádzať samotné po ukončení programu, jedine pokiaľ má písomný súhlas rodičov.

Dieťaťu zabaľte:

Fľašu na pitie (min. 0,5 l), aby mohol byť zaistený pitný režim behom celého dňa
Topánky a oblečenie na sálu
Pohodlné športové oblečenie na von a pokrývku hlavy
Opaľovací krém a repelent
Vreckovky
Kópiu kartičky poistenca

 

Platba tábora:

Po prihlásení na tábor je nutné uhradiť poplatok za tábor 90€. Prihláška bez úhrady nebude akceptovaná.
Maximálny počet detí v tábore 30 detí.
Poradie detí je určené podľa dátumu úhrady tábora.
Nezabudnite vždy uviesť potrebné informácie do správy pre príjemcu.

V prípade záujmu sme schopní vystaviť doklad o zaplatení tábora pre potreby uplatnenia rekreačného poukazu.

Úhrada v hotovosti je možná na sekretariáte ZŠ Krásno nad Kysucou p. Cvengrošová po dohode na tel. 0904422268

Úhrada z bankového účtu:

Úhrada bezhotovostným prevodom na účet vedený vo FioBanka.

Číslo účtu: SK37 8330 0000 0027 0223 2411

Variabilný symbol: 03072023

Správa pre príjemcov: Meno a priezvisko dieťaťa 

 

Zrušenie pobytu zo strany zákonného zástupcu dieťaťa: 

- pokiaľ bude účasť dieťaťa preukázateľne zrušená z dôvodu náhleho ochorenia, vrátane úrazu dieťaťa (predloženie lekárskeho potvrdenia) odstupné bude vo výške 10€  + preukázateľne vynaložené náklady

PRIHLÁŠKA TU